Chinese Geneeskunde Ba Gua - Jan Hermus | jan.hermus@gmail.com
Voor een behandeling op maat

 

 

Acupunctuur is in de Westerse wereld de bekendste behandelwijze binnen de Chinese geneeskunde. De oudste geschriften over deze techniek dateren van ongeveer 200 voor Christus. Op basis van empirie, try and error, gevoel en intuïtie werden en worden (want de ontwikkeling van de Chinese geneeskunde staat niet stil) punten gevonden die bij prikkeling effect hebben op het functioneren van lichaam en geest.

Dat acupunctuur werkt wordt door een steeds langer wordende lijst van wetenschappelijke studies aangetoond. Zie bijv. een in het gezaghebbende medische tijdschrift British Medical Journal gepubliceerd artikel over hoofdpijn. Een algemeen aanvaarde verklaring voor de werking van acupunctuur is nog niet gevonden.

 

 

Hoe verloopt een behandeling?

Eerst wordt de klacht geïnventariseerd, inclusief andere symptomen en klachten die u verder nog heeft. Ook het voelen van de pols en het bekijken van de tong kan interessante informatie geven. In deze verzameling aan gegevens probeer ik een patroon te herkennen, dit patroon wordt dan behandeld door middel van acupunctuur, vaak gecombineerd met voedingsadviezen en het voorschrijven van kruiden. De naalden blijven meestal 30 tot 60 minuten in het lichaam. Het inbrengen van de naald is niet pijnlijk. Het is wel de bedoeling dat u iets voelt als de naald het acupunctuurpunt raakt. Dit "iets" varieert van punt tot punt: heel vaak voelt u plaatselijk een licht stijf gevoel, soms voelt een punt dof, scherp of geeft het een gevoel van zwelling. Dit gevoel verdwijnt na enkele seconden.

Door het plaatsen van naalden op bepaalde punten op het lichaam wordt het zelfregulerende en zelfherstellende vermogen van het lichaam geactiveerd.

Ik stel me zelf de eis dat er binnen 5 behandelingen iets in uw klachtenpatroon moet verbeteren. Zo niet dan wordt de behandeling gestopt. Meestal treedt verbetering onmiddellijk in, vooral bij pijnklachten is het effect bijna altijd direct merkbaar!